algemene info > Schoolgegevens

Schoolgegevens

REMBRANDT COLLEGE  
postadres Postbus 292
3900 AG Veenendaal
telefoon    (0318) 509900
bezoekadres
   
Rembrandtlaan 2
3904 ZK Veenendaal
   
e-mailadres    postbus@rembrandt-college.nl 
website   www.rembrandt-college.nl 
    
schoolleiding:   
rector  dhr. B. de Grunt 
conrector mevr. J.T.M. Starmans 
teamleider kunst & exact mevr. M.M.C. Bleyendaal 
teamleider talen & techniek     mevr. A. Hendricks
teamleider mens & maatschappij mevr. I. Wagenvoort - de Wit
teamleider facilitair dhr. R. Obermeijer
hoofd FA/intern controller dhr. E. Heikamp
 
Contact met vakdocenten:
U kunt per mail contact opnemen met een vakdocent.
Het emailadres van de docent bestaat uit de afkorting van de docent gevolgd door @rembrandt-college.nl.
Bijvoorbeeld: dhr. Karels heeft als afkorting KR, zijn school-emailadres is dan: kr@rembrandt-college.nl.
De afkortingen van de docenten zijn te vinden in het lesrooster van uw kind.
   
bevoegd gezag:   
Gemeente Veenendaal
Postbus 1100
3900 BC Veenendaal
tel: (0318) 538538