algemene info > Spelregels

Spelregels

Binnen het Rembrandt College wordt van iedereen verwacht dat we ons gedragen volgens de normen en waarden van de school. Dit geldt dus voor medewerkers, ouders en leerlingen. Daarnaast gelden de normale fatsoensnormen en wettelijke verplichtingen. Deze spelregels zijn beschreven in het leerlingenstatuut.