nieuws > archief > van maatwerk naar zelfverantwoordelijk leren
Van maatwerk naar zelfverantwoordelijk leren

Van maatwerk naar zelfverantwoordelijk leren

13 juni 2017 10:14

Maandagavond 12 juni 2017 was een informatieavond voor belangstellende ouders en leerlingen, over de pilot maatwerk. Om 19.30 uur stond de aula klaar, de koffie was gezet en mw. de Wit en dhr. de Grunt, met ondersteuning vanuit de werkgroep (mw. Zijdeveld, dhr. Beek, mw. Ribbens, mw. Groeneveld en dhr. v.d. Broek) en de andere leden van de schoolleiding, goed voorbereid.

Vooraf was de spanning voelbaar, er was namelijk één factor waar we geen invloed op hadden; het aantal ouders dat zou komen. We hoopten voorzichtig op zo’n 80 mensen.

Vanaf 19.40 uur begon het langzaam vol te lopen. Om 19.50 uur kwam er een seintje, de boekjes raakten op! Al heel snel kwamen op twee verdiepingen de boekjes uit de printers rollen. Er werden vervolgens nog zo’n 60 boekjes uitgedeeld aan ouders en leerlingen. De opkomst was geweldig, er waren 150 ouders en leerlingen aanwezig.

Er werd heel aandachtig geluisterd naar de informatie van mw. de Wit (projectleider pilot) en dhr. de Grunt (rector). Het was een duidelijk verhaal waar de grote voordelen van de pilot voor leerlingen en school werden benoemd, maar waar ook werd benadrukt dat er weinig ontwikkeltijd is en dat er nog veel niet duidelijk is. Dat er lef wordt gevraagd van ouders, leerlingen en school om hierin te stappen werd ook benoemd.

Het geheel werd nog eens in beeld gebracht met het filmpje over Lies. Ook hier wel heel aandachtig naar gekeken en geluisterd. Ik denk dat op dat moment de beelden de boodschap heel duidelijk maakten. Het filmpje is te bekijken via:  https://goanimate.com/videos/0vlHnCKbM1sE

Om iets voor 21 uur werd er afgesloten en werden ouders bedankt voor hun komst. Ouders die nog vragen hadden konden terecht bijmw. de Wit, dhr. de Grunt, de werkgroep en de andere leden van de schoolleiding. Op dat moment bleek maar weer eens dat wij meedenkende en ontwikkelingsgerichte ouders hebben. Op de eerste rij werd voorgesteld om nog centraal een aantal vragen te stellen en te beantwoorden, daar hadden immers alle ouders nog wat aan! Er kwamen vervolgens nog heel veel goede vragen langs.

Er stond ook een moeder op die aan de zaal vertelde een zeer kritische ouder te zijn en dat ook vaak liet merken aan de school. Nu had ze de behoefte om de school een compliment te maken met het lef om in deze pilot te stappen. Met de kansen die Rembrandt-leerlingen kunnen gaan krijgen.

Om 21.10 uur werd de avond afgesloten. Vervolgens werden er nog veel gesprekken gevoerd tussen ouders, de schoolleiding en de leden van werkgroep. Overal in de aula stond met na te praten.Er werden nog veel vragen gesteld, algemene vragen maar ook vragen die gingen over de mogelijkheden van het eigen kind, er werden hele creatieve oplossingen door ouders aangegeven die zeker de moeite van het uitzoeken waard zijn. 

Het was een hele geslaagde avond, de pilot werd positief ontvangen door ouders en aanwezige leerlingen. De eerste stap is gezet. Dat er nog veel werk aan de winkel is en dat de pilot niet vanzelf een succes gaat worden is ook duidelijk. Kortom: we hebben een grote uitdaging voor ons liggen………………….

Thea Starmans