nieuws > archief > nieuw schoolplan in ontwikkeling
Nieuw schoolplan in ontwikkeling

Nieuw schoolplan in ontwikkeling

13 juni 2017 10:31

Afgelopen schooljaar zijn (bijna) wekelijks op de dinsdagmiddagen onderwijsontwikkelgroepen bij elkaar geweest. Dit om met elkaar te komen tot een nieuw schoolplan. Het schoolplan wordt geschreven voor de middellange termijn van een tot drie jaar.

Dinsdagavond 13 juni jl. was er een avondbijeenkomst met collega's om beslissingen te gaan nemen over de inhoud van het schoolplan 2017-2019.

Hiervoor hadden de diverse ontwikkel-werkgroepen input gegeven. Tijdens deze avond stond de volgende vraag centraal:

"Welke doelen moet de schoolleiding t.a.v. het onderwijs opnemen in het schoolplan om te bewegen naar Koers 2022?"

Het was een betekenisvolle en inspirerende avond. Er werd hard gewerkt door de aanwezige docenten en de SL (schoolleiding). Over de ontvangen input van de werkgroepen werd goed gesproken en flink gediscussieerd. En er werden keuzes gemaakt. Aan het einde van de avond kon de SL een drietal adviezen in ontvangst nemen.

Dank aan alle collega's die zich afgelopen schooljaar voor dit resultaat hebben ingezet!