nieuws > archief > pilot maatwerk - informatieavond voor ouders en leerlingen -
Pilot Maatwerk - Informatieavond voor ouders en leerlingen -

Pilot Maatwerk - Informatieavond voor ouders en leerlingen -

20 september 2017 10:54

Het schooljaar is gestart en de pilot Maatwerk wordt stap voor stap uitgerold en ontwikkeld. Er hebben zich inmiddels ruim 50 deelnemers aangemeld en de meesten daarvan hebben een intakegesprek samen met hun ouders en de leercoach gehad. 

Op 14 september was er een informatieavond voor ouders en leerlingen die deelnemen aan de pilot om kennis te maken met de leercoaches en de werkgroep.

De avond had het karakter van het delen van de eerste ervaringen met elkaar en met de werkgroep. De leerlingen hadden de eerste nieuwe ervaringen opgedaan en mogelijk de eerste hobbels ervaren.

En daar wil de school van leren, de avond was dan ook een moment van eerste reflectie op de intake voor de pilot.

Na een presentatie gingen ouders, leerlingen en leden van de schoolleiding in gesprek met elkaar. Aan de hand van een aantal casussen werd er intensief en zeer betrokken door iedereen met elkaar gesproken en gediscussieerd.

Het was een goede avond met veel inzet van alle aanwezigen, dank daarvoor. Er waren veelal positieve geluiden maar de werkgroep kreeg ook een portie huiswerk mee!