nieuws > archief > het rembrandt college geeft talent vleugels
Het Rembrandt College geeft talent vleugels

Het Rembrandt College geeft talent vleugels

5 november 2017 10:47

Onderstaand bericht stond 1 november jl. in de Rijnpost.

Het Rembrandt College geeft vleugels aan talent 

Dinsdag 7 november is de tweede van vier informatieavonden, voor de ouders van groep 7 en 8 van de basisscholen, die worden georganiseerd door de vier scholen voor voortgezet onderwijs in Veenendaal. De avond op 7 november vindt plaats op het Rembrandt College. Inloop met koffie om 19.15 uur en vanaf 19.30 starten de presentaties. U bent van harte welkom om kennis te komen maken met de 4 vo scholen.

Het Rembrandt College is een kleurrijke cultuurprofielschool mét aandacht voor topsport- en talentbegeleiding én is een pilotschool voor maatwerk.

(https://www.vo-raad.nl/nieuws/dekker-volgend-schooljaar-pilot-maatwerk)

Wij vinden het belangrijk dat de leerling het maximale haalt uit zichzelf. Dit op cognitief, creatief, sportief en sociaal gebied. Leerlingen worden gestimuleerd om vakken, binnen het leerjaar waarin de leerling zit, op meerdere niveaus te volgen. Ook is er de mogelijkheid om als leerling ruimte te nemen om buitenschoolse activiteiten te ondernemen die de persoonlijke ontwikkeling van de leerling bevorderen. Het uiteindelijke doel is dat de leerling gedifferentieerd examen doet met het bijpassende maatwerkdiploma en ontwikkelportfolio.

Op onze cultuurprofielschool verbinden we creativiteit en cognitie bij alle vakken. Hierdoor leren de leerlingen creatief denken, een vaardigheid waar ze hun hele verdere leven veel aan hebben. De vakken drama, muziek en beeldende vorming kunnen op de Tl, de havo en het vwo gekozen worden als examenvak.

Via onderstaande link komt u bij de digitale Rijnpost van woensdag 1 novemer. Het artikel staat op pagina 33.

https://hyperlocal.persgroep.nl/data/RP1/44/index.html