nieuws > archief > feedback now
Feedback now

Feedback now

31 januari 2018 20:30

Vanaf half januari 2018 beschikken we op school over een aantal feedback-zuilen. Deze kunnen op verschillende plekken ingezet worden om feedback over de meest uiteenlopende zaken te ontvangen.

Een tijdje geleden is besloten om alle activiteiten te evalueren. Echter bij het uitzetten van goede enquêtes lopen we tegen een aantal dingen aan. Veel mensen zijn ondertussen enquête-moe. Daarnaast ontbreekt op school vaak de tijd om een goede enquête te maken en iets met de uitgebreide reactie te doen.

Feedback Now is misschien wel het meest bekend van vliegvelden, waar ze tevredenheid op toiletten, dienstverlening, wachttijden etc. meten. Door een zeer eenvoudige opzet kunnen de klanten via een druk op één van de drie smileys aangeven wat ze van iets vinden.

De vraag wordt boven het kastje weergegeven. We hebben ons voorgenomen om een jaar lang met 4 zuilen te gaan kijken of deze manier van werken ons van feedback kan voorzien.

Tijdens de Open Dagen zijn de zuilen bij de uitgang neergezet. Twee zuilen om aan de leerlingen van groep 7 en 8 te vragen hoe ze onze open avond vonden en de twee andere zuilen met dezelfde vraag maar dan aan de ouders van groep 7 en 8.  Uit de verrassend snelle uitslag konden wij conclusies trekken. De belangrijkste conclusie was dat ouders én leerlingen het zeer geslaagde open dagen vonden.

We kunnen de zuilen voor verschillende enquêtes inzetten. Bijvoorbeeld een meting van de ervaren werkdruk of de tevredenheid van de dienstverlening aan ouders enz.

Ook docenten kunnen de zuiltjes inzetten als ze van leerlingen ergens feedback op willen hebben. Bijvoorbeeld voor een didactische pilot of een toets of lessenreeks, maar ook aan het einde van een excursie kunnen ze bij de uitgang van een bus staan.

Op deze snelle manier kunnen we het iedere keer een beetje beter doen.Vanavond bij de voorlichting voor de ouders/verzorgers van T2 is de vraag "Hoe tevreden bent u over deze avond?"