nieuws > archief > debat gemeenteraadsverkiezingen
Debat gemeenteraadsverkiezingen

Debat gemeenteraadsverkiezingen

11 februari 2018 21:34

In 2006 en in 2010 werd op het Rembrandt College – vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen – een politiek debat georganiseerd. Deze traditie wordt op woensdagmiddag 14 maart weer opgepakt.

Van vrijwel iedere Veenendaalse politieke partij zullen twee kandidaat-raadsleden aan het debat in onze aula deelnemen om onze oudste leerlingen duidelijk te maken dat de politiek ook over zaken gaat die voor hen belangrijk zijn. Veel van deze lokale politici hebben als leerling op het Rembrandt College gezeten! Sommigen nog maar anderhalf jaar geleden! We hebben de politieke partijen gevraagd juist die kandidaten af te vaardigen.

Op 14 maart zullen de politici in het zevende uur in een klaslokaal met de leerlingen in gesprek gaan. In het achtste en het negende uur wordt er in de aula gedebatteerd. Deelnemende klassen zijn: V6, V5, H5 en van T4 de leerlingen die maatschappijleer als examenvak hebben. 

Het geheel wordt georganiseerd door dhr. Bos, mw. Sierksma, dhr. Jovic, dhr. Lahnine, mw. Janssen, dhr. Beek en Gabriëlle Geerts (leerling van het Rembrandt College en op een verkiesbare plaats in Rhenen).