nieuws > archief > hoe lang blijft rembrandt zichtbaar
Hoe lang blijft Rembrandt zichtbaar?

Hoe lang blijft Rembrandt zichtbaar?

6 april 2018 13:53

Een vraag die gistermiddag tijdens de Masterclass in het Rijksmuseum centraal stond. In deze masterclass, die puur gericht was op docenten scheikunde, werd een inkijkje gegeven in de laboratoria van de afdeling restauratie en conservering. Het initiatief voor deze workshop is ontstaan uit een spontane samenwerking van een aantal scheikundedocenten en enkele (scheikundige) medewerkers van het Rijksmuseum.

Samen hebben zij zeven lesbrieven geschreven waarmee onderdelen uit het scheikundecurriculum volledig binnen de context van kunstconservering en restauratie  kunnen worden behandeld. Maar ook zaken als de relatie tussen kunstenaar en materiaal die een belangrijke rol hebben gespeeld in de kunstgeschiedenis, komen aanbod. 

Met zo’n zestig andere scheikundedocenten kregen we na een (korte) rondleiding door het museum een vijftal korte colleges van een onderzoeker, een restaurator, een kunsthistoricus, van het hoofd educatie en van één van de betrokken scheikundedocenten.

Vervolgens bezochten we in kleine groepjes het papier(restauratie) atelier, het kunststof(plastic) laboratorium en de ruimte waar een paneel van van Eyck (begin 15e eeuw) werd gescand met een röntgenfluorescentiescanner. Een proces dat ongeveer 40 uur in beslag neemt.

Zelden werden wij zo gastvrij en met zoveel enthousiasme ontvangen. Het was een heel inspirerende middag waarvan we direct dingen meenemen voor in de les. 

Bart Langejan en Simon Berg (docenten scheikunde)