nieuws > archief > het eendje met de parel van vwo 6
Het eendje met de parel van VWO 6

Het eendje met de parel van VWO 6

4 maart 2015 22:20

Tijdens de laatste activiteitenweek ging T4 op excursie naar Den Haag. De bus was niet helemaal vol dus de Vwo-kunst-leerlingen uit V6 hadden, samen met hun enthousiaste docent mw. Hallie, bedacht dat ze ook wel naar Den Haag wilden. Dit om een tentoonstelling te bezoeken die aansloot bij hun examenstof. Een geweldig idee! Helaas was deze excursie niet vooraf gepland en dus ook niet opgenomen in de ouderbijdrage. In de strakke afspraken die zijn gemaakt met de (O)MR is opgenomen dat de hoogte van de ouderbijdrage aan het begin van het schooljaar wordt vastgesteld en dat er vervolgens géén extra kosten gedurende het schooljaar bij ouders worden verhaald. En afspraak is afspraak!

 

Jullie raden het al. De excursie mocht niet doorgaan. Leerlingen en docent teleurgesteld en aanvankelijk boos. Het besluit werd dan ook niet zomaar geaccepteerd, er was extra uitleg van de directie nodig om weer wat rust te creëren. Maar denk nu niet dat de leerlingen niet naar Den Haag gingen. Nee, de Vwo-6-leerlingen organiseerden gewoon hun eigen excursie naar den Haag in de meivakantie. Uiteraard werd in het Mauritshuis het topstuk "Het meisje met de parel" van Vermeer bekeken. En wat hebben de leerlingen een topdag gehad. Het presentje (het eendje van Vermeer met de parel) dat ze vervolgens voor de directie meebrachten uit Den Haag wordt zeer gewaardeerd. Wat een leuke verrassing! Leerlingen bedankt! Kanjers zijn jullie!

Mw. Starmans