nieuws > archief > ouderparticipatie van brugklaskamp tot en met eindexamen
Ouderparticipatie van brugklaskamp tot en met eindexamen

Ouderparticipatie van brugklaskamp tot en met eindexamen

11 maart 2017 10:05

Ouderparticipatie is op het Rembrandt College een belangrijk goed. 

Ouders kunnen niet alleen door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad of de ouderraad meedenken (formele participatie) maar ouders kunnen ook actief deelnemen aan allerlei schoolactiviteiten (infomele participatie). 

Een oproep van de ouderraad een aantal weken terug voor nieuwe leden leverde het mooie resultaat van zes nieuwe aanmeldingen op. Dat was nodig omdat van een aantal OR-ouders de kinderen met een diploma de school hebben verlaten.

Een ander succesvol verlopen inititatief tot ouderparticipatie was het surveilleren van ouders afgelopen schooljaar bij de examens TL-havo-vwo. Deze proef is zowel door de ouders als de school als positief ervaren.

Graag willen wij dan ook voor de komende examenperiode weer aan ouders vragen te surveilleren. Alle ouders hebben vrijdag jl. hierover een mail ontvangen van dhr. Ham met de volgende vraag: 

"Denkt u wel eens: ik zou graag nog een keer in een examenzaal willen zitten? of ik wil wel eens zien wat mijn kind moet ondergaan tijdens het examen?"

Ook dit jaar is dat mogelijk op het Rembrandt College!

De examenkandidaten TL, havo en vwo van het Rembrandt College gaan in mei Centraal Schriftelijk Eindexamen (CSE) doen. Dit jaar hebben we in totaal 280 leerlingen die aan het examen gaan deelnemen. 

Om de examenzittingen vlekkeloos te laten verlopen zijn veel surveillanten nodig. Verdeeld over 10 dagen zijn er bijna 40 examenzittingen met 2 tot 5 surveillanten.

In de mail staat hoe u zich via een inschrijfformulier kunt opgeven als surveillant. De mail bevat ook informatie over de dagen en tijden van de examenzittingen en een lijst met instructies voor de surveillanten.

Opgeven kan tot uiterlijk 31 maart aanstaande! 

Over een aantal weken zal er nog een oproep gedaan worden aan ouders, namelijk over het bemensen van de Chillroom!

Houdt uw mail, app en Twitter in de gaten!