nieuws > archief > visitatiecommissie vcps op bezoek
Visitatiecommissie VCPS op bezoek

Visitatiecommissie VCPS op bezoek

1 december 2015 09:47

Vandaag hebben wij bezoek van de visitatiecommissie van de VCPS. Zij gaan in gesprek met de schoolleiding, de cultuurcoördinatoren, met docenten en met leerlingen. Ze lopen door de school en er worden lessen bezocht.

Het Rembrandt College is een cultuurprofielschool en daar zien wij trots op en dat willen we graag laten zien!!

Het cultuurprofiel is één van de speerpunten in het strategisch beleidsplan van onze school en dat is zichtbaar in het curriculum, de formatie, de meerjarenbegroting en de taakomschrijving van de verschillende uitvoerders. De persoonlijke ontwikkeling in brede culturele en in kunstzinnige zin wordt hiermee tastbaar gemaakt. Kunst en cultuurbeleving krijgen op het Rembrandt College een eigen gezicht en zijn daarmee kenmerkend voor onze identiteit.

Maar wat maakt onze school nu een cultuurprofielschool? Op een cultuurprofielschool zijn kennisvakken en de creatieve ontwikkeling van leerlingen belangrijk. Creativiteit en kennis komen door aandacht en oefening tot ontwikkeling. Wij stimuleren de creativiteit van onze leerlingen onder meer door het aanbod van muziek, drama en beeldende vorming in de eerste drie leerjaren. Drama  kan op de  havo en het vwo als examenvak worden gekozen (m.i.v. 2016 ook op de tl), beeldende vorming kan op de tl, de havo en het vwo als examenvak worden gekozen. In en buiten het lesprogramma zijn kunst, cultuur en sport onderdeel van feesten, werkweken, presentatieavonden en schoolreizen.

Neem ook eens een kijkje op de site van de Vereniging Cultuurprofielscholen