nieuws > archief > geweldig resultaat
Geweldig resultaat

Geweldig resultaat

5 december 2015 16:57

De visitatiecommissie draagt het Rembrandt College voor (aan het bestuur van de VCPS) om het CPS-certificaat voor 4 jaar te verlengen!

 Aan het einde van de visitatie (1 december 2015) was het beeld voor de commissie duidelijk:

-       Heel positief

-       Een goed verzorgd en consistent beeld van de aangeleverde stukken, het beleid en de respons die in de loop van de dag kwam.

-       Een enthousiast en betrokken team dat gezamenlijk het profiel draagt.

-       Leerlingen zijn enthousiast en blij met de ruimte die ze krijgen. Niet alleen de talenten krijgen ruimte maar alle leerlingen hebben de mogelijkheden om hun creativiteit te laten zien.

-       Collega’s voelen de ruimte om mooie dingen binnen het profiel te doen.

De commissie gaf verder aan onder de indruk te zijn van de stappen die de afgelopen paar jaar zijn gemaakt qua visie en borging van beleid.

De samenhang van de verschillende domeinen, de focus op de creativiteit en kwaliteit, werden geroemd en leidden volgens hen tot het draagvlak en enthousiasme dat ze hebben waargenomen. Dat er direct op de secties gestuurd wordt zien ze als kwaliteitskenmerk om de visie nog sterker tot bloei te kunnen laten komen. 

En zo kunnen we nog even doorgaan. De I-uren, RC-Awards, theater, de Rembrandt-uren en wat we in de Vwo-leerlijn hebben ontwikkeld. Over alles was men even enthousiast. Maar vooral hoe het cultuurprofiel de weg van de kunstvakken naar de AVO-vakken heeft gevonden. Dat de PR en marketing van de school staat als een huis.

We hebben iets te vieren! Ontzettend trots op wat medewerkers en leerlingen hebben laten zien aan de commissie.Trots ook dat we ons onderscheidende element in de regio weer een stuk sterker hebben weten neer te zetten. Dat is strategisch van belang.

We hebben op 1 december een succeservaring met elkaar mogen beleven en we zijn er van overtuigd dat dat maar het begin is. De energie die we zien in alle reacties bevestigt het beeld dat we juist hebben gekozen. “Het Rembrandt probeert creativiteit en cognitie met elkaar te verbinden”  Dat op de wijze die past bij wie we zijn. Bij ons DNA.

Dank aan alle medewerkers, de cultuurcoördinatoren en de leerlingen. 

Namens de schoolleiding, dhr. de Grunt en mw. Starmans