nieuws > archief > stralende vwo 6 leerlingen natuurkunde
STRALENDE Vwo 6 leerlingen natuurkunde

STRALENDE Vwo 6 leerlingen natuurkunde

8 februari 2016 21:24

Vrijdag 5 februari jongstleden kregen de Natuurkunde eindexamen kandidaten van het Rembrandt College (H5 en V6) hun jaarlijkse portie Ioniserende Straling voorgeschoteld.

Ruim 20 fraaie experimenten met kern- en röntgenstraling waren klaargezet door de fysici van de Universiteit Utrecht.

Zoals te zien is op de foto's werden deze experimenten, meetellend voor het schoolexamen Natuurkunde, vol enthousiasme uitgevoerd.

Ter geruststelling: "het door de leerlingen ontvangen stralingsniveau tijdens deze dag is kleiner dan dat ze ontvangen tijdens een week wintersport of een vliegreis naar Barcelona!"

Fysici van de UU, dhr. Jacobs (docent natuurkunde) en dhr. Schrijver (TOA), dank jullie wel voor dit STRALENDE onderwijs!