nieuws > archief > chillroom geopend
Chillroom geopend

Chillroom geopend

13 mei 2016 08:39

Ieder jaar is de examenperiode een zware tijd voor de eindexamenleerlingen. Uitgeput en onzeker over het resultaat verlaten de kandidaten, na een examen, de examenzaal. En dan hebben ze  een steuntje nodig!

In de zogenaamde CHILLROOM op school wordt er gezorgd voor de geestelijke en fysieke opvang van de soms wat gedemoraliseerde examenkandidaten middels een glas frisdrank, koffie/thee, een koek of chips, en een steunende schouder en bemoedigend woord.

Als de leerlingen nog moed hebben kunnen ze meteen op de aanwezige computers de antwoorden opzoeken.

Dank aan dhr. Jacobs (docent natuurkunde) die ook dit jaar de organisatie rondom de chillroom weer heeft verzorgd. Dank ook aan de medewerkers en aan de ouders die voor de bemensing van de chillroom zorgen.