nieuws > archief > wethouder kundic bij presentaties pre profiel project v3
Wethouder Kundic bij presentaties Pre Profiel Project V3

Wethouder Kundic bij presentaties Pre Profiel Project V3

30 juni 2016 07:10

Gistermiddag (29 juni) was de presentatie van het Pré profiel Onderzoek. De presentaties van de leerlingen gingen veelal over maatschappelijke onderwerpen. Dat was dan ook de reden om wethouder Kundic. Zij is verantwoordelijk voor: Jeugdzorg, integraal jeugdbeleid, onderwijs, maatschappelijke participatie, burgerparticipatie, duurzaamheid, milieu, dierenwelzijn, evenementen.

Op onze uitnodiging heeft ze enthousiast gereageerd en ze heeft een aantal presentaites bijgewoond.

De afgelopen jaren hebben de leerlingen in de onderbouw van het vwo verschillende Rembrandt-uren gevolgd. In het eerste jaar was dat Science als voorbereiding op natuurkunde, in het tweede jaar Geopolitiek en Oudheid, in het derde jaar Kinetische Kunst en dan nu het Pré Profiel Onderzoek. Vooral de vaardigheden waaraan wordt gewerkt in de Rembrandt-uren zijn belangrijk. Er worden eisen gesteld aan het samenwerken, informatie verzamelen, onderzoek doen, verbanden leggen, verwerken en presenteren. De vaardigheden van het Pré Profiel Onderzoek zijn een schakel tussen het derde leerjaar en de bovenbouw.  We bereiden ze voor op de vakoverstijgende projecten in de bovenbouw en het maken van hun PWS (profielwerkstuk). 

De eisen die we stellen aan hun onderzoek zijn afgeleid van de eisen van het PWS. Veel groepen hebben ons zeer verrast met inhoudelijke en maatschappelijke onderwerpen die er toe doen in onze samenleving. Hieronder vindt u een opsomming van onderzoeksvragen van de leerlingen waarop ze een antwoord hebben gezocht. Mogelijk dat deze uw interesse wekken om te komen kijken en luisteren. Wat vinden jongeren uit Veenendaal belangrijk?

Hieronder de onderwerpen van onze jonge onderzoekers!

Waarom kiezen leerlingen voor het Rembrandt College?

Hoe zouden Ouwehands Dierenpark en de supermarkten in kunnen spelen op de komst van de panda's?

Wat voor soort bedrijf zou kunnen passen in een leegstaand winkelpand in het centrum van Veenendaal

Hoe verjongen we Veenendaal?

Wat zijn de oorzaken en de gevolgen van de leegstand in Veenendaal?

Hoe kan Veenendaal vluchtelingen opvangen?

Is er behoefte aan een nieuw restaurant in Rhenen?

Hoe maak je een succesvolle winkel in Veenendaal?

 

Is er behoefte aan muziekfestivals in Veenendaal en wordt Veenendaal hierdoor aantrekkelijker?

Wat is er voor nodig om vluchtelingen op scholen te plaatsen?

Wat zijn de oplossingen voor winkel-leegstand in Veenendaal centrum?

Wat moet er in de zorg veranderd worden volgens de ouderen en verzorg(st)ers binnen Nederland

Op welke wijze kan gemeente Veenendaal de overlast van hangjongeren verminderen?

Hoe kan de leegstand gebruikt worden om Veenendaal centrum aantrekkelijker te maken voor jongeren?

Hoe kunnen we het energiegebruik van sportscholen in Veenendaal verminderen doormiddel van sportapparaten?

Wat zou de gemeente Veenendaal kunnen doen tegen zwerfafval?