vakken > Economie

Economie

Het vak economie wil de leerlingen voorbereiden op het alledaagse “economische leven” door middel van kennis, inzicht en vaardigheden.
Leerlingen kunnen dan in het dagelijkse leven inspelen op de verschillende rollen die ze binnen dit alledaagse “economische leven” (moeten) spelen. Zo krijgen leerlingen te maken met de Nederlandse samenleving, met de Europese en mondiale samenleving maar ook met de consumptie en arbeid / productie binnen deze samenleving.

Uiteindelijk leidt dit voor leerlingen tot:

Havo 4 en 5 en Vwo 5 en 6

Op het Rembrandt College is het mogelijk in de 2e fase in zowel Havo als Vwo economie en management & organisatie (m&o) in het profiel te kiezen. Op het Havo werken leerlingen vanaf het 4e leerjaar aan hun examendossier dat in het 5e leerjaar  met een schoolexamencijfer afgesloten wordt. Voor het profielwerkstuk moet een leerling een voldoende behaald hebben wil hij / zij deelnemen aan het centraal schriftelijk examen.