vakken > Engels

Engels

Engels is belangrijk!

Engels is één van de kernvakken, samen met Nederlands en wiskunde. Dat betekent dat het een vak is waar je je hele leven gebruik van maakt. Het is dan ook voor alle leerlingen een verplicht (examen)vak. Het is de taal die iedereen nodig heeft: op school, tijdens opleiding/studie, op het werk en in de vrije tijd.

Vanaf dag één beginnen we met het spreken van Engels tijdens de les.

De vakgroep Engels werkt met een doorlopende leerlijn. Dat betekent dat er een goede aansluiting is tussen de verschillende leerjaren vanaf jaar 1 tot en met het eindexamen in klas 4, 5 of 6.

In de onderbouw en het VMBO werken we met de methode Stepping Stones. Deze methode bestaat uit een tekstboek en werkboek. In klas één werken we ook met het daarbij behorende digitale materiaal. Daarnaast werken we ook met eigen materiaal en opdrachten. Alle vaardigheden (kijk- en luistervaardigheid, schrijfvaardigheid, spreekvaardigheid en leesvaardigheid) worden geoefend en getoetst.

Tevens zijn er projecten om praktische ervaring op te doen, zoals Taaldorp waarbij VWO-4 leerlingen VMBO-TL3 leerlingen begeleiden bij het uitvoeren van spreekvaardigheidsopdrachten in een realistische setting.

In de bovenbouw van HAVO en VWO werken we met de methode Of Course. Deze methode bestaat uit een tekstboek, werkboek en een digitale component. In de eindexamenklassen van HAVO en VWO werken leerlingen met een reader en een examenbundel.

Leerlingen maken portfolio's, een map met verwerkingsopdrachten, voor onder andere schrijfvaardigheid en literatuur. Deze opdrachten worden natuurlijk allemaal in het Engels gemaakt.

Ook bij projecten als Remembrance Day in HAVO-4 en tijdens de reis naar Londen in klas 5 worden de diverse vaardigheden geoefend, bijvoorbeeld door het geven van presentaties.

Vanaf de brugklas wordt er aandacht besteed aan literatuur. We beginnen met young adult literature waarbij leerlingen gebruik leren maken van literaire begrippen. In de bovenbouw werken leerlingen aan een literatuurdossier waarvoor zij een aantal Engelse romans zelfstandig lezen. In VWO-5 & 6 wordt ook aandacht besteed aan de literatuurgeschiedenis.  Samen met de Cultuurbloklessen krijgen leerlingen meer inzicht in de diverse literaire periodes voor de moderne vreemde talen.

Op deze manier werken we aan de basis voor de toekomst.