vakken > Lichamelijke opvoeding

Lichamelijke opvoeding

Reguliere uren
Wij vinden het belangrijk dat je in aanraking komt met zowel de klassieke sporten als de moderne/nieuwe sporten. Tijdens de lessen L.O. komen o.a. turnen, atletiek, bewegen en muziek, balspelen, racketspelen en zelfverdediging aan bod. Sporten zoals Kinball, Kanjam, discgolf, (wand)klimmen zijn één van de vernieuwende sporten die in het programma te vinden zijn.
De eindexamenklassen sluiten het vak L.O. af met een extern programma. Denk hierbij aan tafeltennissen, tennissen, dansen, fitnessen, vechtsporten en andere workshops bij verschillende sportverenigingen.

In onze lessen bieden we voor alle leerlingen de mogelijkheid om te bewegen en progressie te boeken op individueel niveau. Er wordt niet vergeleken met anderen, maar gekeken naar de voortgang die de leerling maakt. Je ontwikkelt je niet alleen op motorisch (sport)gebied, maar ook op sociaal vlak. Zo leer je omgaan met winst en verlies, leidinggeven, organiseren van activiteiten en het omgaan met elkaar.

Op het Rembrandt College heb je de mogelijkheid, om naast je reguliere lessen L.O., meer te sporten. In de onderbouw bestaat dit uit gemiddeld 3 verplichte reguliere uren L.O. per week. Buiten deze verplichten uren heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan sport i-uren, Olympic Moves en naschoolse sportinstuif. Klik voor meer info over deze activiteiten op een van bovenstaande tabbladen. Klik hier om meer foto's van de LO activiteiten te bekijken.