vakken > Maatschappijleer

Maatschappijleer

 


"Allereerst wordt er mijns inziens terecht op gewezen dat in het onderwijs te weinig aandacht wordt besteed aan de samenleving en de maatschappelijke verhoudingen."

J. van Kemenade, oud minister van Onderwijs

 


"Een deel van het onderwijs dient gericht te zijn op het verwerven van kennis en vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een goed burgerschap."

Frits Bolkestein, oud fractievoorzitter van de VVD

 

Wat is maatschappijleer?

Maatschappijleer is hét schoolvak dat zich bezig houdt met de samenleving om ons heen. Het doel van maatschappijleer is jou als  leerling inzicht te geven in het feit dat je door de samenleving wordt beïnvloed en zelf ook weer invloed kan uitoefenen op die samenleving. Daarvoor word je vanuit verschillende invalshoeken kennis en inzicht in sociale en politieke processen bijgebracht en word je tevens geleerd  kennis en inzicht te verwerven in concrete maatschappelijke vraagstukken.

Met andere woorden: maatschappijleer wil je leren te begrijpen wat er in de wereld om je heen gebeurt.  Met kennis van feiten, inzicht in de relaties tussen die feiten en andere factoren en het ontwikkelen van ideeën bestudeer je maatschappelijke vraagstukken.

Met als uiteindelijk streven: een grotere maatschappelijke betrokkenheid bij jonge mensen.

Hoe ziet maatschappijleer op het Rembrandt College eruit?
Maatschappijleer op het Rembrandt College wordt gegeven in TL-3, TL-4 (als keuze examenvak), havo 4 en vwo 4.