Bestuur en Raad van Toezicht

icon-usp

Het Rembrandt College valt onder de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal. Deze stichting vormt het bevoegd gezag van de school. Drs. R.A.J. (Ruud) van Tergouw is rector van de school, maar ook bestuurder van de Stichting. Controle op het bestuur vindt plaats door de Raad van Toezicht.

style-element-banner

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Meer informatie over het Bestuur en de Raad van Toezicht vindt u hier: 

Download

Bestuursreglement

Download

Reglement intern toezicht 

Download

Rooster van aftreden

Download

Nevenfuncties

Download