Contact met ouders

Het Rembrandt College hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de school. Zo zijn we te vinden op Instagram (@rembrandtcollege0318) en is het streven om op de website en in de Rijnpost regelmatig verslag te doen van activiteiten op school. Daarnaast organiseren we voorlichtingsavonden, mentorspreekavonden en open dagen, worden leerlingen en ouders uitgenodigd voor presentaties en voorstellingen, en bezoeken we basisscholen. Verder geeft de school (digitale) nieuwsbrieven uit. 

Voor ouders met een andere culturele achtergrond is contact met de school niet altijd even makkelijk. Daarom zijn er op het Rembrandt twee interculturele coaches werkzaam. Dit zijn mevrouw F. Dursun en de heer M. Lahnine. Zij zijn, behalve een extra mentor voor leerlingen met een andere culturele achtergrond, ook een aanspreekpunt voor hun ouders. Zo hopen ze een brug te slaan tussen de ouders en de school.