Leerlingenraad

Het Rembrandt College heeft een leerlingenraad. Deze behartigt de belangen van leerlingen in de school en praat mee over alle belangrijke zaken die met de school en het onderwijs te maken hebben.

In de leerlingenraad zitten leerlingen uit de onderbouw en bovenbouw van zowel het vwo als de havo en de mavo. Samen fungeren ze als gesprekspartner, adviseur en klankbord van de schoolleiding.  Enkele leerlingen uit de leerlingenraad zitten ook in de medezeggenschapsraad. Zo zorgen zij ervoor dat de stem van leerlingen ook op dat niveau wordt gehoord.  Het e-mailadres is: leerlingenraad@rembrandt-college.nl