Ondersteuning

img

Mentoraat

De begeleiding van leerlingen is één van onze sterke punten. Elke klas heeft (minstens) één mentor. Die ziet de leerlingen wekelijks klassikaal, maar coacht leerlingen ook individueel. Daarbij kijkt hij of zij samen met leerling, ouder(s) en eventueel andere docenten wat nodig is om goed op school mee te kunnen doen. Misschien kan een leerling wel wat ondersteuning gebruiken bij het huiswerk maken, of bij bepaalde vakken (doorkliklinkje naar volgende punt!). Of een leerling heeft bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie, waarvoor extra begeleiding noodzakelijk is. Daar kan de mentor bij helpen.

img

In de brugklas laat de mentor ook zien hoe je je huiswerk kunt organiseren. Hoe je je tijd goed in kunt delen bijvoorbeeld, en wat een handige manier is om woorden uit je hoofd te leren. Daarnaast besteedt de mentor aandacht aan sociale vaardigheden. Leerlingen worden uitgedaagd na te denken over vragen als: wat wil ik? Waar liggen mijn grenzen? Hoe ga ik om met mensen die anders over dingen denken? Door over zulke onderwerpen te praten leren ze stevig in hun schoenen te staan, maar ook oog te hebben voor anderen. Daar kan geen diploma tegenop!

img

Huiswerkondersteuning en ondersteuningslessen

Soms heeft een leerling een extra duwtje in de rug nodig als het om schoolwerk gaat. Daarom biedt de school huiswerkondersteuning. Deze wordt op dinsdag- en donderdagmiddagen verzorgd door bovenbouwleerlingen en docenten. Zij besteden vooral aandacht aan het leren leren: het plannen van huiswerk en handige manieren om dingen te onthouden. Daarnaast biedt het Rembrandt ondersteuningslessen, voor Engels, Nederlands en wiskunde. Alle eerste- en tweedejaars leerlingen kunnen zich hiervoor opgeven, in overleg met de mentor en/of de vakdocent. Ze kunnen ook één-op- één hulp krijgen van een ouderejaars (tutor) voor een vak dat ze moeilijk vinden. Daarvoor vragen we een kleine bijdrage.