Missie en visie

Missie

Op het Rembrandt College houden we rekening met (cognitieve) verschillen tussen
leerlingen. We bieden eigentijds onderwijs dat aansluit bij ieders mogelijkheden, capaciteiten
en behoeften. Zo bieden we zogenaamde ‘dakpanklassen’ aan, in het eerste en tweede
leerjaar. Daarmee kunnen leerlingen de beslissing op welk niveau ze eindexamen gaan doen
nog even uitstellen. Bovenbouwleerlingen kunnen er daarbij voor kiezen om sommige
vakken te volgen op een hoger niveau, extra vakken te volgen of vakken eerder af te ronden.
Voor hen worden zogenaamde ‘maatwerktrajecten’ ontworpen. Elke leerling is nu eenmaal
anders.
Maar school is meer dan een plek om een diploma te halen. Wij vinden het net zo belangrijk
dat leerlingen zich als mens ontwikkelen. Dat ze kritisch leren denken en zich een mening
kunnen vormen, maar ook dat ze in staat zijn om creatieve oplossingen te zoeken. Daarom is
er op school veel ruimte om vragen te stellen. Bovendien krijgen leerlingen alle gelegenheid om zelf op onderzoek uit te gaan en dingen aan te pakken. Zo hopen we dat ze opgroeien tot mondige, evenwichtige burgers die goed in hun vel zitten en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Layer-R
img
Layer-E
img
Layer-M
img
Layer-B
img
Layer-R
img
Layer-A
img
Layer-N
img
Layer-D
img
Layer-T
img

Visie

Vanzelfsprekend krijgen leerlingen op het Rembrandt College ‘gewone’ schoolvakken.
Kennis en vaardigheden – algemene en vakspecifieke – nemen een centrale plek in. Maar hoe
je leert is net zo belangrijk als wat je leert, vinden we. Daarom worden werkvormen
afgewisseld, afhankelijk van het onderwerp. Klassikale lessen vormen de basis, maar
leerlingen kunnen ook in groepjes aan een opdracht worden gezet of een presentatie
moeten voorbereiden. Daarmee worden vaardigheden als samenwerken, communiceren en
presenteren gestimuleerd. Zulke vaardigheden zouden in de toekomst wel eens belangrijker
kunnen zijn dan het vakkenpakket waarin je eindexamen doet. Daarnaast wordt ICT gebruikt
om in te spelen op de verschillen tussen leerlingen en om het onderwijs uitdagender te
maken.

Behalve de ‘gewone’ schoolvakken biedt het Rembrandt College ook vak- en
leerjaaroverstijgende programma’s en projecten aan. Speerpunten zijn daarbij creativiteit,
technologie en ondernemerschap. Creativiteit behelst meer dan alleen de kunstvakken: het
gaat in de eerste plaats om het zoeken naar oplossingen. Dat komt bij alle vakken van pas,
maar ook in het dagelijks leven is het handig als je ‘out of the box’ kunt denken. Daarnaast is
creativiteit van belang voor technologische innovatie. Die speelt een steeds belangrijker rol
in onze samenleving. Het Rembrandt laat leerlingen daarom zelf met technologische
vraagstukken aan de slag gaan. Zo stimuleren we een onderzoekende en nieuwsgierige
houding. En dan is er nog ondernemerschap. Daarbij moet je doelgericht en praktisch te
werk gaan, willen aanpakken en fouten durven maken. Dat zijn stuk voor stuk eigenschappen
waar je de rest van je leven plezier van kunt hebben. Bovendien bevorderen ze het leren, dus
wie een eigen bedrijfje wil starten, krijgt op het Rembrandt alle gelegenheid.


Tenslotte biedt het Rembrandt ook de gelegenheid om extra vakken te volgen, vakken eerder
af te ronden of ondersteunende lessen te nemen. Die flexibiliteit is er met name tijdens de
zogenaamde ‘Rembrandt-uren’. Leerlingen kunnen dus tot op zekere hoogte hun eigen
onderwijsprogramma samenstellen. Zo krijgen zij de ruimte om te ontdekken wat ze kunnen
en willen. Op korte, maar misschien ook op lange termijn.