Kernwaarden

icon-usp

Ons onderwijs is gebaseerd op 5 kernwaarden: samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid, reflectie.

style-element-banner
img

Kernwaarde

Samenwerking

Kunnen samenwerken is een vaardigheid waar je in allerlei omstandigheden je voordeel mee kunt doen. Daarom worden leerlingen regelmatig in groepjes aan het werk gezet. Ook worden er projecten en thematische activiteiten aangeboden die leerjaar- en vakoverstijgend zijn. Zo leren leerlingen verschillen te overbruggen en samen te werken.

img

Kernwaarde

Vrijheid en verantwoordelijkheid

Leerlingen hebben de vrijheid extra vakken te volgen, ze eerder af te ronden of (vak)programma’s te kiezen die ondersteunend zijn. Daarmee zijn ze (deels) verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling. Uiteraard krijgen zij hierbij wel de nodige begeleiding. In toenemende mate leren ze hun eigen leerproces vorm te geven.

img

Kernwaarde

Effectiviteit

Onderwijs moet aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van leerlingen. Omdat die nogal uiteen kunnen lopen, worden bij verschillende lessen diverse werkvormen gehanteerd. Zo komen alle leerlingen aan hun trekken. Ook wordt gebruik gemaakt van ICT, om het onderwijs extra uitdagend en aantrekkelijk te maken.

img

Kernwaarde

Zelfstandigheid

School is geen lesfabriek. Uiteindelijk moeten leerlingen na het behalen van hun diploma zelfstandig hun plek in de maatschappij leren vinden. Het Rembrandt probeert ze hier zo goed mogelijk op voor te bereiden door ze de mogelijkheid te bieden zelf tot op zekere hoogte hun eigen onderwijsprogramma samen te stellen.

img

Kernwaarde

Reflectie

Leren is reflecteren. Wie zichzelf nooit vragen stelt, kan zich ook niet ontwikkelen. Daarom wordt leerlingen in toenemende mate gevraagd stil te staan bij hun eigen leerproces. Wat gaat er goed, wat kan er beter? Welke rol speel ik daarin? En wat kan ik daarin veranderen? Zulke vragen komen aan bod tijdens de lessen, maar ook tijdens mentoruren en de gesprekken tussen mentor, ouders en leerling. De digitale tool ‘leerlingbespreking’ is daarbij een handig hulpmiddel.