Pesten en schoolklimaat

Op het Rembrandt College willen we dat iedereen zich veilig voelt. Daarom hanteren we een anti- pestprotocol. In dit protocol staan heel duidelijke afspraken die voor iedereen gelden. Pesten wordt niet getolereerd! De zorgcoördinator van de school, mevrouw M. van Bemmel, is tevens anti-pestcoördinator. Zij coördineert het anti-pestbeleid en is het aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en medewerkers.