onderwijs

onderwijs

De onderwijskundige teams  

Team kunst & exact                          Mevr. M.M.C. Bleyendaal
Team talen & techniek                      Mevr. A. Hendricks
Team mens & maatschappij             Mevr. I. Wagenvoort - de Wit

De onderwijskundige teams zijn er verantwoordelijk voor dat het Rembrandt College de leerlingen kwalitatief goed en modern onderwijs biedt, dat we leerlingen de mogelijkheid bieden het reguliere onderwijs te kunnen (ver)volgen en passend bij hun niveau een diploma te halen.

Daarbij willen we creativiteit en cognitie verbinden en kiezen we ervoor dat leerlingen zich niet alleen verder ontwikkelen in dat waar ze al goed in zijn. We bieden verdieping, verbreding. Zo ontwikkelen de leerlingen vaardigheden en ontdekken ze eigen talenten.

De teams krijgen de ruimte om dát onderwijs aan te bieden dat de gevraagde resultaten (opbrengsten) oplevert en de visie realiseert.

Een doorlopende leerlijn op horizontaal (jaarlaag), diagonaal (doorstroom) en verticaal (schoolsoort) is een eerste prioriteit.

Leerlingen ervaren een doorlopende en logische opbouw van de lesstof en de becijfering en beoordeling van verschillende opdrachten laten een voorspellende waarde zien voor resultaten in de toekomst (bij gelijkblijvende context).

Binnen de vakgroepen zorgt men voor aansluiting, afstemming en evaluatie van de eigen onderwijskundige activiteiten.  Er wordt bijgedragen aan het schoolplan, het schoolbeleidsplan en er is aansluiting bij de financiële doelstellingen van de organisatie.