Onderwijs

Opbouw

Het Rembrandt College is een school voor Mavo, Havo en Vwo. Bij sommige leerlingen is al direct duidelijk dat ze op het Vwo thuishoren. Zij krijgen vanaf het eerste leerjaar al les op Vwo-niveau.

Voor de overige leerlingen zijn er Mavo/Havo- en Havo/Vwo-brugklassen. Dit worden ook wel ‘dakpanklassen’ genoemd. Wordt tijdens het eerste leerjaar al duidelijk welk onderwijsniveau het best bij een leerling past, dan kan hij of zij het jaar erop doorstromen naar een reguliere Mavo-, Havo- of Vwo-klas. Een leerling in een Havo/Vwo-brugklas kan de keuze nog een jaar uitstellen. Er is namelijk ook een Havo/Vwo-dakpanklas in het tweede jaar. Daarna kies je pas op welk niveau je eindexamen gaat doen en stroom je door naar een reguliere Havo- of Vwo-klas.

img

Cultuurprofielschool

Als cultuurprofielschool staan bij ons creativiteit en kunstzinnige vorming hoog in het vaandel. Dat betekent dat leerlingen bij ons eindexamen kunnen doen in muziek en/of beeldende vormgeving. Maar het Rembrandt heeft nog veel meer te bieden. Al tijdens de introductieweek krijgen leerlingen allerlei workshops, op het gebied van muziek, beeldende vormgeving, dans en theater. Ook in leerjaar 2 en 3 worden er zulke workshops aangeboden. Verder zijn er zogenaamde Rembrandt-uren – en die vind je echt alleen op onze school!

img

Daarnaast kunnen leerlingen ieder jaar auditie doen voor de strijd om de RC Awards. Dat is een talentenjacht voor leerlingen die zich van hun kunstzinnige of muzikale kant willen laten zien en horen. In de herfst bereiden ze hun optreden voor, in december zijn de uitvoeringen. Ook kunnen ze meewerken aan de jaarlijkse muziektheaterproductie. Leerlingen en leerkrachten bedenken hiervoor samen een verhaal rond een zelfgekozen thema. Ze schrijven liedjes, ontwerpen kleding, ze maken decors, ze zingen, dansen, spelen, bedienen licht en geluid – samen zorgen ze voor een onvergetelijke voorstelling.

img

Flexrooster

Op het Rembrandt College werken we vanaf schooljaar 2024-2025 met een flexrooster: een rooster met een aantal lessen waar je de inhoud zelf kunt kiezen. Zelfstandig werken, zelf keuzes maken, je talenten ontdekken en hier je verantwoordelijkheid voor nemen zijn vaardigheden die net zo belangrijk zijn als wiskunde, biologie of een taal leren. Het Rembrandt College wil je hier goed in begeleiden en je de ruimte geven die je nodig hebt om je goed te ontwikkelen. Extra begeleiding, hulp of uitleg? Extra uitdaging? Werken aan je huiswerk op school? We bieden deze mogelijkheden in het flexrooster.

Lees meer
img

Tweetalig onderwijs

Het Rembrandt College heeft besloten vanaf volgend schooljaar aan leerlingen met een havo - en/of vwo-advies Tweetalig Onderwijs (TTO) aan te bieden. Daarbij volgen leerlingen precies hetzelfde onderwijsprogramma als niet TTO-leerlingen, alleen wordt minstens de helft van deze lessen in het Engels gegeven.

Lees meer
img

Onderzoek en ontwerp

Tijdens het vak onderzoek en ontwerp in de onderbouw werk je met een groepje leerlingen aan een echt project. Je krijgt een probleem waar een bedrijf of organisatie uit de buurt een oplossing voor zoekt. Hierdoor leer je anders dan bij andere vakken: je werkt vooral aan vaardigheden, die je later ook hard nodig zult hebben. Wij vinden het dus belangrijk daar op school mee bezig te zijn, op een leuke en uitdagende manier. Dat zijn vaardigheden als: samenwerken, plannen, onderzoeken, ontwerpen en presenteren. Ook leer je werken met gereedschappen, apparatuur en materialen. Je gaat met je groepje eerst onderzoeken wat er allemaal nodig is, en dan gaan jullie een oplossing ontwerpen. Tenslotte maak je een model (maquette) of een andere presentatie van je ontwerp. Hier kun je verschillende materialen bij gebruiken. Daarna ga je het natuurlijk presenteren aan de opdrachtgever. Je krijgt erg veel vrijheid om te bedenken en maken wat jullie tof vinden.

Lees meer