Medezeggenschapsraad

icon-usp

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit ouders, leerlingen en personeelsleden. Samen houden zij toezicht op het reilen en zeilen van de school. Dat doen ze door te adviseren of te stemmen over (beleids)voorstellen, de lijnen die worden uitgezet en de wijze waarop dat gebeurt. Daarbij moeten ze ervoor zorgen dat alle partijen worden gehoord. Binnen de school moet tenslotte iedereen voor zijn belangen kunnen opkomen. De MR spreekt dus namens zowel ouders en leerlingen als personeel. Ieder jaar zijn er verkiezingen waarbij nieuwe leden voor drie jaar worden gekozen. De huidige leden van de MR zijn: 

style-element-banner

Personeel (PMR – Onderwijzend Personeel (OP)) 

 

Personeel (PMR – Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP))

 

Leerlingen (LMR)​

 

Ouders (OMR)

 

Ongeveer eens in de zes weken komt de MR bijeen. Ouders, leerlingen en personeelsleden kunnen hierbij als toehoorder aanwezig zijn. Ook een keer een vergadering bijwonen? U kunt zich minimaal een week tevoren aanmelden via mr@rembrandt-college.nl. Ook als u vragen of opmerkingen heeft over het werk van de MR kunt u op dit adres terecht. Daarnaast kunt u contact opnemen met de administratie van de school (tel. 0318-509900, postbus@rembrandt-college.nl)