Een cadeau van anderhalf miljoen: het Rembrandt College ontvangt een subsidie van het Ministerie

Een cadeau van anderhalf miljoen: het Rembrandt College ontvangt een subsidie van het Ministerie

Een lot uit de loterij. Zo zou je de subsidie van het ministerie van OC&W wel kunnen noemen. Het Rembrandt College krijgt maar liefst anderhalf miljoen euro om de basisvaardigheden van leerlingen te versterken. Het gaat dan om taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Niet omdat de leerlingen van het Rembrandt hier slecht op zouden scoren, helemaal niet; onder de meedingende scholen is gewoon geloot. En toevallig is het Rembrandt in de prijzen gevallen.

Waarom het ministerie zoveel geld uittrekt voor die basisvaardigheden? ‘Vragen, ook op het eindexamen, worden steeds meer gesteld in de vorm van verhaaltjes’, zelfs bij wiskunde.’ legt rector Ruud van Tergouw uit. ‘Als leerlingen zo’n verhaaltje niet snappen omdat ze een te kleine woordenschat hebben, dan snappen ze ook de vraag niet.’ Hij noemt als voorbeeld een examenopgave waarin het woord ‘status’ voorkwam. ‘Leerlingen bleken daarbij aan de emoticons bij sociale media te denken. Ze kenden het woord ‘status’ niet zoals wij dat kennen.  Dan gaat zo’n opgave natuurlijk helemaal de mist in.’

Goed begrijpend kunnen lezen is daarom voor alle vakken een must. Rekenen is eveneens een basisvaardigheid die je bij andere vakken nodig hebt. Denk aan natuurkunde, maar ook aan een vak als economie. Wel zo handig als je weet hoe je bijvoorbeeld percentages kunt berekenen. Daarnaast vindt de overheid het belangrijk dat leerlingen digitaal vaardig worden en begrijpen wat burgerschap inhoudt, zodat ze later volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Ook daar is dus extra geld voor uitgetrokken.   

Met de subsidie heeft het Rembrandt grootse plannen. Die betreffen vooral taal en rekenen, de invulling van de thema’s burgerschap en digitale geletterdheid volgt (met goedkeuring van het ministerie) later. Om te beginnen wil het RC een leerlingvolgsysteem in gebruik nemen dat de ontwikkeling van de taal- en rekenvaardigheden bij leerlingen goed bijhoudt. Nieuwe reken- en taalspecialisten gaan in de gaten houden welke leerlingen extra begeleid moeten worden. Deze leerlingen krijgen extra lessen, huiswerkondersteuning en/of een intensief bijspijkertraject tijdens schoolvakanties. Bovendien worden er extra onderwijsassistenten aangetrokken om te helpen bij allerhande taken, zoals surveilleren en nakijken. De vaste leerkrachten houden zo tijd over om zichzelf in het vaardighedenonderwijs bij te scholen, om lessen te ontwikkelen en om binnen de klas met kleinere groepjes aan het werk te gaan. Daarbij worden de leerlingen die in taal en rekenen juist goed mee kunnen komen niet vergeten. Voor hen wil de school onder andere een training debatteren organiseren en een leesclub opzetten. Zo profiteren álle leerlingen van de subsidie.

Intussen zien de docenten van het Rembrandt College het ook zitten om met de basisvaardigheden aan de slag te gaan, zegt Ruud van Tergouw. ‘Er is draagvlak onder docenten. Ze waren aanvankelijk bezorgd dat alle plannen tot nóg meer werk zouden leiden, maar dat veranderde toen ze hoorden dat een derde van het budget wordt vrijgemaakt om ze ontwikkeltijd te geven.’

Met behulp van een beproefde methodiek, ontwikkeld in het basisonderwijs, gaan docenten samen hun lessen vormgeven, bij elkaar in de les kijken en feedback vragen aan leerlingen om te bepalen of de basisvaardigheden echt nadrukkelijker aan bod komen in het onderwijsprogramma, leerlingen, ook de goede, daarvan profiteren en wat er beter kan. Zo worden niet alleen de leerlingen, maar ook de docenten uitgedaagd.

Plannen genoeg dus. ‘De kritiek die we kunnen krijgen is: zijn jullie niet met teveel dingen bezig?’ erkent Ruud van Tergouw. ‘Er komt inderdaad een boel op ons af nu we die subsidie hebben, maar dat is een luxeprobleem. Als het leidt tot beter onderwijs, dan plukken de leerlingen er uiteindelijk de vruchten van. Wat wil je als school nog meer? Voor het Rembrandt College is die subsidie echt een lot uit de loterij.’