Examens

PTA

Leerlingen krijgen in de bovenbouw te maken met Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s). In een PTA staat voor elk vak en voor elk leerjaar de inhoud, planning en toetsing van de lesstof beschreven. Klassen met een PTA hebben na elke lesperiode (van ongeveer negen weken) een toetsweek. In deze week hebben de leerlingen gemiddeld twee toetsen op een dag en zijn er verder geen lessen. Het PTA wordt jaarlijks vastgesteld vóór 1 oktober. Daarnaast is er een Examenreglement van kracht. De Examenreglementen en PTA's zijn hieronder te vinden (download):

Download

Examenreglement en PTA M3 2023-2024

Download

Examenreglement en PTA M4 2023-2024

Download

Examenreglement en PTA H4 2023-2024

Download

Examenreglement en PTA H5 2023-2024

Download

Examenreglement en PTA V4 2023-2024

Download

Examenreglement en PTA V5 2023-2024

Download

Examenreglement en PTA V6 2023-2024

Download

Examendata

Het Centraal Schriftelijk Eindexamen vangt aan op maandag 11 mei 2023. De herexamens vinden plaats vanaf maandag 19 juni 2023. De uitslag van de examens wordt bekend gemaakt op 14 juni 2023 en op 6 juli 2023. De diplomauitreikingen vinden plaats op 6 juli ( VWO en Mavo) en 7 juli 2023 ( Havo).