Flexrooster

Op het Rembrandt College werken we vanaf schooljaar 2024-2025 met een flexrooster: een rooster met een aantal lessen waar je de inhoud zelf kunt kiezen. Zelfstandig werken, zelf keuzes maken, je talenten ontdekken en hier je verantwoordelijkheid voor nemen zijn vaardigheden die net zo belangrijk zijn als wiskunde, biologie of een taal leren. Het Rembrandt College wil je hier goed in begeleiden en je de ruimte geven die je nodig hebt om je goed te ontwikkelen. Extra begeleiding, hulp of uitleg? Extra uitdaging? Werken aan je huiswerk op school? We bieden deze mogelijkheden in het flexrooster

Het flexrooster houdt 2 veranderingen in: er worden flexuren ingeroosterd en de lessen gaan naar lessen van 80 minuten. Beide veranderingen bieden voordelen en mogelijkheden.

  1. Het verlengen van de lessen naar 80 minuten.Docenten zijn in langere lessen nog beter in staat om afwisseling in hun lessen te brengen, meer de diepte in te gaan en meer te differentiëren. Door de langere lessen kunnen we nog meer aandacht besteden aan verschillen tussen leerlingen. Daarnaast hebben de leerlingen de focus op een kleiner aantal vakken per dag, hoeven ze minder boeken mee te nemen en zijn er minder leswisselingen waardoor er rust is in de school.
  2. Aanbieden van flexuren. Leerlingen hebben straks op hun lesrooster 4 flexuren staan. De invulling van de flexuren kunnen leerlingen zelf kiezen. Ze zijn wel verplicht om ze te volgen en kunnen niet kiezen voor vrij. Leerlingen kunnen meer begeleiding krijgen bij een vak, hun vragen stellen en hun huiswerk maken. Ook zijn er meer mogelijkheden voor extra uitdaging om te ontdekken wat je leuk vindt. Door de flexuren kunnen we leerlingen nog beter begeleiden op een manier die bij hem of haar past.

Wat levert het de leerling op?

  1. Meer begeleiding op maat. Je hebt elke dag een aantal gewone lessen van 80 minuten met je eigen klas. Omdat deze lessen 80 minuten duren, het je tijdens de les tijd om met behulp van je docent en je klasgenoten aan je opdrachten te werken. Er wordt diep op de stof ingegaan, waardoor je het beter kunt onthouden en er vindt veel afwisseling plaats. De docent kan je makkelijker helpen met jouw vragen. Daarnaast kan je tijdens de flexuren kiezen om hulp te vragen bij een vak of om meer uitdaging aan te gaan. Hierdoor kunnen we ons onderwijs nog beter afstemmen op jouw ontwikkeling.
  2. Meer ruimte om je talenten te ontwikkelen. Op het Rembrandt College vinden we het belangrijk om je talenten in te zetten. Want als je mag doen waar je goed in bent, gaat leren veel makkelijker. Er wordt daarom ook plusflex aangeboden. De afgelopen jaren hebben we hier al veel lessen voor ontwikkeld en gegeven. Je kunt dan denken aan de lessen van de Rembrandt uren, maar natuurlijk ook de schoolband en het muziektheater. Je kunt regelmatig iets anders kiezen en je ontdekt nieuwe mogelijkheden. Stel jezelf de vraag: waar ben jij nieuwsgierig naar?
  3. Meer ruimte voor keuzes.Naast de lessen die je volgt met je klasgenoten worden er flexlessen aangeboden waaruit je kunt kiezen. Zelf weet je vaak het beste wat je nodig hebt: nog wat extra uitleg bij biologie of liever nog een keertje oefenen voor die toets economie die gaat komen? Elke week volg je minstens 4 flexuren. Misschien heb je de ondersteuning niet nodig? Dan kun je ook kiezen voor (huis)werkflex of voor plusflex.
  4. Meer ruimte voor eigen inbreng. Jij weet zelf het best bij welke vakken je meer hulp nodig hebt en welke vakken je makkelijker afgaan. Je leert met het flexrooster ook plannen en kunt zelf een deel van je rooster indelen. Ook ga je regelmatig met je mentor in gesprek over de keuzes die je hebt gemaakt. Dit kan natuurlijk ook met je ouders en je vrienden.

Uit welke soorten flexuren kan ik kiezen?

Je kunt kiezen uit 3 soorten flexuren.

  1. Ondersteuningsflex. Naast de lessen die je volgt met je klasgenoten worden er flexuren voor verschillende vakken aangeboden waaruit je kan kiezen. Heb je meer tijd nodig voor geschiedenis of kun je hulp gebruiken bij natuurkunde? Plan dan een flexuur geschiedenis of natuurkunde lezen in. Voor veel vakken zal ondersteuningsflex worden aangeboden. Je kunt hier je vragen stellen aan de vakdocent én ook rustig voor dit vak aan de slag gaan. Een ondersteuningsflexuur wordt verzorgd door een vakdocent van het vak waar je voor hebt ingeschreven. Dit kan ook een andere docent dan je eigen docent zijn. Soms kan dit ook juist prettig zijn omdat het dan net op een andere manier kan worden uitgelegd. Elke week kun je weer opnieuw kiezen voor ondersteuningsflex. We hebben de afgelopen jaren al vaker ondersteuningsuren aangeboden en dat wordt verder uitgebreid.
  2. Werkflex. Je kunt ook kiezen voor werkflex. Dat kan maximaal 2 keer in de week. Je maakt dan in stilte je huiswerk. Je maakt van te voren een planning, zodat je weet wat je tijdens werkflex kan doen. Zo kan je minder werk meenemen naar huis en hou je tijd over voor andere dingen. Werkflex vindt plaats in het studiecentrum. Het studiecentrum wordt opnieuw ingericht. Je werkt dan zelfstandig en in rust op een plek die jij zelf het prettigste vindt. Je kunt kiezen voor kleine tafels voor 4 personen, zowel hoog als laag. Of voor een plek alleen. Kies wat bij je past. Elke week  kun je weer opnieuw kiezen voor werkflex. 
  3. Plusflex. Tijdens plusflex mag je je talenten ontdekken en jezelf verder leren kennen. In deze lessen verdiep je je verder in een bepaald vak. Er is bijvoorbeeld ruimte voor koken, dans, robotica, voetbalschool, technologie, LO extra, debatteren, maken van het jaarboek, Cambridge English, DELF e.d. Er zullen in de verschillende leerjaren verschillende plusflexuren worden aangeboden, zodat je steeds weer iets anders kunt kiezen. We hebben al veel ervaring opgedaan met de Rembrandt uren de afgelopen jaren. Deze worden in de plusflex geplaatst en uitgebreid. Soms is het goed om extra ondersteuning te krijgen voor spelling, begrijpend lezen, Nederlands als tweede taal of om sociale vaardigheden te trainen. Dit kan je ook volgen tijdens plusflex. De meeste plusflex uren zijn 80 minuten en kies je voor een periode van een week of 8. Elke periode wordt aangegeven welke plusflex wordt aangeboden voor jou en je klasgenoten.

Hoe werkt het aanmelden voor de flexuren?

In cupweb (keuzeprogramma) geeft de leerling aan bij welke flexuren hij aanwezig zal zijn. Dit doet de leering een week van te voren. Docenten die dat uur begeleiden, weten wie ze kunnen verwachten en kunnen de aanwezigheid van leerlingen (net als bij de gewone lessen) aangeven. Gemiste flexuren tellen (net als bij de gewone lessen) als ongeoorloofde absentie.

Zit ik met de flexuren straks met leerlingen uit andere jaren of afdelingen in de klas?

Tijdens ondersteuningsflex en plusflex zit je met leerlingen uit hetzelfde jaar of een jaar hoger of lager. Verschillende afdelingen worden dan ook met elkaar gecombineerd. Misschien spannend, maar dan leer je gelijk veel mensen kennen op school! Tijdens werkflex kun je met leerlingen uit alle andere jaren en afdelingen samen zitten.

Wat als mijn flexuur uitvalt?

Als je inschrijving vast staat en het flexuur valt uit - bijvoorbeeld door ziekte van de docent – dan vervalt je flexuur. Je hoeft je dan niet opnieuw voor een ander flexuur in te schrijven.

Is het volgen van flexuren verplicht?

De leerling maakt zelf de keuze voor ondersteuningsflex, werkflex of plusflex. Je bent verplicht om je voor 4 flexuren per week in te schrijven. Je mag je ook voor meer flexuren inschrijven. Wellicht zelfs handig als je een tussenuur hebt. Je mentor kan je helpen tijdens een mentorgesprek of tijdens een mentorles bij het maken van je keuze. Het maakt niet uit welk soort flexuren je kiest. Als een flexuur vol zit kies je een ander flexuur. Het is handig om niet pas op de laatste dag van de week je flexuren te plannen, dan heb je waarschijnlijk minder keus. Als je je niet inschrijft voor flexuren word je hierop aangesproken. Kies je uiteindelijk niet zelf, dan word je ingedeeld waar nog ruimte is.