Groen moet je doen!

Groen moet je doen! - Hoe het Rembrandt College werk maakt van duurzaamheid

Afval scheiden, zuinig zijn met water en de fiets pakken in plaats van de auto – iedereen kan bijdragen aan een beter milieu. Ook op het Rembrandt College in Veenendaal zijn ze daarvan doordrongen. Op verschillende manieren geven ze duurzaamheid handen en voeten.

Zo heeft de school een landschapsarchitect gevraagd het schoolterrein opnieuw in te richten. Stenen moeten plaatsmaken voor planten en struiken. De fietsenkuil wordt aangepakt, er komt een extra sportveldje, en tussen het gebouw en de spoorlijn wordt (op proef) een moestuin aangelegd. Ook komen er extra zitjes in het groen. Dit alles moet de buitenruimte tot een aantrekkelijker plek maken, om een boterham te eten tijdens de lunchpauze of om lekker actief bezig te zijn. In de zomervakantie gaat een lokale hovenier met het plan aan de slag.

Verder zijn er buiten bakken geplaatst zodat je je afval gescheiden kunt aanbieden. Dat was een suggestie van leerlingen. Binnenshuis waren zulke bakken al te vinden. Ook zijn kapotte zonnepanelen gerepareerd. Daarnaast is het plan om het schooldak van extra zonnepanelen te voorzien en er een groen (sedum) dak van te maken. Het Rembrandt College heeft bovendien een energiescan laten maken. Hieruit is een duurzaam meerjarenonderhoudsplan voortgevloeid. Om warmteverlies te beperken zijn de leidingen intussen al beter geïsoleerd. De school wil eveneens een warmteboiler aanschaffen.

Daarnaast gaf aardrijkskundedocente Nicoletta de Jager alle derdeklassers de opdracht een plan uit te werken om de school te verduurzamen. Twee havisten pleitten bijvoorbeeld voor de bouw van kassen waarin groenten en fruit kunnen worden gekweekt. Daarmee zouden broodjes gezond in de kantine kunnen worden belegd. Andere leerlingen kwamen met het idee om een moswand aan te leggen dan wel de lokalen van meer planten te voorzien. Dat zou voor frissere lucht zorgen waardoor leerlingen zich beter kunnen concentreren. Ook zou je een vangnet voor statiegeldflesjes en -blikjes in school kunnen opstellen. De opbrengst hiervan zou je weer in een duurzaam project kunnen steken.

Tijdens de activiteitenweek, waarmee het Rembrandt College traditioneel ieder schooljaar afsluit, is met sommige plannen daadwerkelijk een begin gemaakt. Diverse leerlingen hadden, net als de landschapsarchitect, het idee om een moestuin aan te leggen. Dinsdag zijn de moestuinbakken door de leerlingen daadwerkelijk in elkaar gezet en gevuld. Daarnaast waren Maartje en Lieke uit 3 havo met het plan gekomen voor een workshop duurzaam koken. ‘Daar was veel belangstelling voor’, vertelt Nicoletta. ‘Bijna iedereen wilde hier wel aan meedoen, dus deze workshop hebben we zowel ’s ochtends als ’s middags aangeboden. Het was een leuke, gezellige activiteit om het schooljaar mee af te sluiten. En het leert kinderen dat een grote homp vlees niet per se nodig is om lekker te kunnen eten.’