ICT

‘Een aantal klassen uit leerjaar 1 en 2 hebben een viertal ICT-lessen gevolgd. Tijdens deze ICT-lessen is er aandacht besteed aan het beheersen van hun laptop, omgaan met de online omgeving en met Office 365.

Na deze lessenreeks hebben de leerlingen een certificaat ontvangen. Meneer Wubs en Mevrouw Kersting hebben dit als waardevol en bijzonder leerzaam ervaren. Tevens zien zij dat de leerlingen er veel baat bij hebben en dat ze enorm hun best hebben gedaan.

We verwachten dat veel leerlingen profijt hebben van hun verbeterde ict-vaardigheden.