Leerlingen van het Rembrandt College brengen hun adviezen uit aan de gemeente Veenendaal

Vorige week hebben tweedeklassers van het Rembrandt College hun ideeën voor de inrichting van sport- en speelplekken op een aantal locaties, waaronder het Dragonderpark in Veenendaal, uitgebracht aan medewerkers van de gemeente. Dat deden in het kader van het vak Onderzoek en Ontwerp (O&O), dat in leerjaar 1 en 2 op de lessentabel staat voor àlle leerlingen. In dat vak leren ze een concrete vraag van een echte opdrachtgever te beantwoorden. De brugklassers gingen enkele weken geleden aan de slag om een dierenverblijf te ontwerpen, de tweedeklassers stortten zich op de opdracht van de gemeente Veenendaal, die het BOSS-project in het leven heeft geroepen om een aantal speelplekken aan te pakken. BOSS staat voor Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen. Op school, in het lokaal voor O&O, presenteerden de leerlingen hun ontwerpen.

De opdracht om een oplossing te vinden voor een concreet probleem van een echte organisatie geeft meer richting aan de creatieve ruimte die op het Rembrandt College zo hoog in het vaandel staat. Het nieuwe vak O&O is op het Rembrandt College niet alleen creatief georiënteerd maar kan ook bètagericht of ondernemend zijn. Projecten die niet bij één bepaald vak horen, maar juist vakoverstijgend zijn. Hierbij mogen leerlingen samenwerken met leerlingen van andere leerjaren en schooltypen om - afhankelijk van de opdracht-  met een groepje bijvoorbeeld een korte documentaire te maken, een robot te ontwerpen of een campagne te verzinnen om voedselverspilling tegen te gaan.

Zo ontstaat een doorlopende leerlijn in praktisch projectonderwijs. Havo-4 leerlingen kregen vorig jaar al zogenaamde praktijkgerichte programma’s (PGP’s). Daarbij voerden ze eveneens praktische opdrachten uit voor echte bedrijven en instellingen. Dit jaar gebeurt dat ook in havo-5. Voor mavo leerlingen staat iets dergelijks op stapel bij het vak Technologie en Toepassing. En ook op het vwo zijn er plannen voor een praktisch programma, waarin onder andere aandacht wordt besteed aan technologie. Zo raakt praktisch projectonderwijs steeds meer verankerd in de school. Daar plukken niet alleen de leerlingen de vruchten van, de hele maatschappij heeft baat bij mensen die zelfstandig concrete problemen kunnen aanpakken. Die out-of-the-box kunnen denken en met creatieve oplossingen kunnen komen. Het Rembrandt College doet er alles aan om dit te bevorderen.