Oorkonde profielwerkstuk

Drie vwo-eindexamenleerlingen van het Rembrandt College hebben een vernieuwend onderzoek gedaan en een model gebouwd om een innovatieve oplossing te testen die de wateroverlast in de Po-vallei aanzienlijk zou kunnen verminderen. Isis Postmus, Tobias de Waal en Maan Hazelbag hebben voor dit prachtige profielwerkstuk een oorkonde gekregen van de KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) omdat ze tot de tien beste inzendingen van Nederland behoren binnen het N&T-profiel. We zijn heel trots op Isis, Tobias en Maan met deze prestatie!