Tweetalig Onderwijs op het Rembrandt College

Het Rembrandt College heeft grootse plannen. Met ingang van schooljaar 2024-2025 wordt op deze school Tweetalig Onderwijs (TTO) aangeboden. Alle leerlingen met een havo- en/of vwo-advies kunnen zich hiervoor opgeven. Het hangt van het aantal leerlingen af of er een vwo-klas, een havo/vwo-klas of misschien wel twee klassen kunnen worden geformeerd. Het plan is om met deze leerlingen in het voorjaar van 2025 een reis naar Canterbury te maken.

Never a dull moment op het Rembrandt College! Op deze ambitieuze school kónden mavo-, havo- en vwo-leerlingen hun vrije ruimte al met Cambridge Engels invullen. Een native speaker dompelt daarbij de leerlingen enkele uren per week onder in de Engelse taal en cultuur. Daarmee kunnen de leerlingen een taalvaardigheidsdiploma behalen, wat nog wel eens van pas kan komen bij een  vervolgstudie of baan.

Maar het Rembrandt wil meer. Daarom heeft het besloten vanaf volgend schooljaar aan leerlingen met een havo- en/of vwo-advies Tweetalig Onderwijs (TTO) aan te bieden. Daarbij volgen leerlingen precies hetzelfde onderwijsprogramma als niet-TTO-leerlingen, alleen wordt minstens de helft van de lessen in het Engels gegeven. In eerste instantie gebeurt dit alleen in het eerste leerjaar, maar het TTO groeit met deze groep mee.

De school streeft ernaar om een volwaardige TTO-school te worden. Dat betekent dat er niet alleen aan taalvaardigheid moet worden gewerkt, maar ook aan wereldburgerschap en persoonsvorming. TTO-leerlingen moeten zich ontwikkelen tot burgers die met een open blik over grenzen heen kunnen kijken, maar die ook stevig in hun schoenen staan. Daarom leren TTO-leerlingen ook debatteren, onderhandelen, speechen en betogen schrijven. Ze moeten bovendien een portfolio aanleggen van alle opdrachten die ze krijgen. Ze doen bijvoorbeeld een onlineproject met een buitenlandse school, of maken een studiereis naar het buitenland waarvan ze verslag moeten doen.

Voor groep 8-leerlingen en hun ouders is er op dinsdag 14 november a.s. een informatieavond. Ook op de open dag op vrijdag 2 februari 2024 zal aandacht worden geschonken aan TTO. Daarnaast kunnen leerlingen van groep 8 in november en februari proeflesjes volgen