Rembrandt College Postbus 292, 3900 AG, Veenendaal 0318-509900 postbus@rembrandt-college.nl https://www.rembrandt-college.nl/img/logo-img.png
Rembrandt College Rembrandt College
Rembrandt College
Volg de school op InstaHet Rembrandt College

Welkom bij het Rembrandt College

Onze eigen leerlingen vinden het Rembrandt College een heel toegankelijke school. Het tonen van respect voor elkaar staat centraal. Leerlingen voelen zich veilig en ervaren ruimte voor zichzelf. Dat kan ook omdat wij een kleine school zijn waar iedereen elkaar kent.

Op het Rembrandt College dagen we uit tot verwonderen. We vinden het belangrijk dat leerlingen een brede kijk op de wereld hebben. Dat ze creatief zijn en worden in het vinden van oplossingen. In de tijd dat leerlingen op het Rembrandt College zitten, willen we ze leren om vragen te stellen. We willen ze kritisch leren denken en laten ervaren wat het is om een mening met goede argumenten te kunnen onderbouwen. Creativiteit, technologie en ondernemerschap vormen de blauwdruk van onze school. 

Rembrandt College lampjeHet Rembrandt College samengevat

 • Openbaar, onderwijs voor iedereen
 • Toegankelijk, iedereen helpt elkaar
 • Kleinschalig, iedereen kent elkaar
 • Veilig en overzichtelijk, alles onder één dak
 • Breed en gevarieerd onderwijsaanbod voor alle leerlingen
 • Versnellen, verbreden en verdiepen met maatwerk
 • Ruimte en tijd, talenten ontdekken en ontwikkelen
 • Creativiteit, technologie en ondernemerschap staan centraal
 • Uitgebreid activiteitenprogramma
 • Leren in de natuur
 • Deelname aan sportieve activiteiten zoals Olympic Moves